Collectieve ruimte voor bewoners en de buurt

Bij de bouw van de Bijlmermeer is er in elke flat een collectieve ruimte gebouwd, die bewoners konden gebruiken voor activiteiten. De flat Grubbehoeve kende één van de oudste collectieve ruimten van de Bijlmermeer waar vrijwilligers 30 jaar activiteiten hebben georganiseerd voor buurtbewoners.

Bij de renovatie van de flat Grubbehoeve zijn de oude collectieve ruimten gestript. Na een aantal jaren van leegstand werden de ruimten helemaal casco overgedragen aan de leden van de vve “Je eigen Grubbehoeve”.

Stichting Collectieve Ruimte Grubbehoeve

De vve heeft inrichting en beheer van de collectieve ruimten overgedragen aan de stichting Beheer collectieve ruimten Grubbehoeve.

De stichting heeft ten doel om strikt buiten de commerciële sfeer:

  • de leefbaarheid van de flat Grubbehoeve te vergroten en het ontwikkelen van de gebruiksmogelijkheden ervan, alles in de ruimste zin;
  • het beheer van de collectieve ruimte in het flatgebouw Grubbehoeve te Amsterdam Zuidoost, ten behoeve van de bewoners/gebruikers van het flatgebouw en buurtgenoten;
  • sociale en culturele activiteiten van en voor de bewoners van Grubbehoeve mogelijk te maken en te stimuleren.

Met behulp van vrijwilligers is veel werk verricht om de collectieve ruimten opnieuw klaar te maken voor gebruik. Het is nog niet af, maar we zijn nu al trots op het resultaat.

Er is water, elektriciteit, sanitair, een bar en een fantastische keuken. Kortom, bewoners van Grubbehoeve en omgeving kunnen hun huiskamer weer in gebruik nemen.