Grubbehoeve toen

Grubbehoeve is een van de allereerste honingraatflats in Amsterdam Bijlmer die in de jaren ’70 werden opgeleverd. Deze flats beschikten over collectieve ruimten waarin bewoners elkaar konden ontmoeten en met elkaar activiteiten konden organiseren. Grubbehoeve heeft de oudste collectieve ruimte van de Bijlmer die plaats bood aan kinderopvang ‘De Roze Panter’, het Bijlmervrouwenhuis, de Bijlmergalerie, het Bijlmerfilmhuis, buurtrestaurant ‘De Blauwe Zaal’ en het roemruchte cafe ‘De Nachtegaal’. ‘De nachtegaal zal uit de struiken zijn lied zingen.’ Aldus de titel op de wervende folders voor de stad van de toekomst: de Bijlmermeer.

Maar liefst 60% van de originele flats zijn sindsdien gesloopt of heeft de collectieve ruimte zien verliezen. Maar betrokken flat- en buurtbewoners in en om de flat Grubbehoeve heeft deze collectieve ruimte kunnen redden. De collectieve ruimte is in 2003 gerenoveerd.

Architectuurprijs

In 2009 ontving de gerenoveerde flat de Zuidoost Architectuurprijs. Het initiatief van de bestaande bewoners om bij renovatie en herpositionering van de oude flat de oorspronkelijke ontwerpprincipes van de Bijlmer te hanteren, kan zonder meer geslaagd genoemd worden. Op heldere wijze is de architect, Casa Architecten, er in geslaagd op de begane grond bedrijven en voorzieningen te integreren in het woongebouw. Op overtuigende wijze zijn de problemen in het renovatie proces overwonnen en heeft de flat toekomstwaarde gekregen. Bron: Zuidoost Architectuurprijs 2009.

Grubbehoeve nu

Na de verbouwing en de interne herorganisatie is er letterlijk en figuurlijk ruimte ontstaan voor nieuw leven. De Collectieve Ruimte Grubbehoeve heeft een flexibel karakter gekregen en naar wens in te richten. De bar en keuken kunnen hierbij ingezet worden als ondersteuning bij de activiteiten. Zo kan het zijn dat de tafels overdag gebruikt worden voor de vormgeving van nieuwe ideeën en ’s avonds ingezet worden voor het delen van een verrassende maaltijd. De hoge witte wanden in de Collectieve Ruimte en het Bijlmer Museum en de aanwezigheid van een beamer geeft de mogelijkheid voor het houden van presentaties, lezingen en exposities en zijn tegen een laag tarief af te huren. Dankzij de grote ramen schijnt het licht naar binnen en heb je uitzicht op een paradijselijk groene maaiveld waar je in alle rust alleen en/of samen tijd door kan brengen.

Grubbehoeve toekomst

Een flat is een samenleving in het klein en ontkomt niet aan de invloeden van buiten. Dat was in de jaren negentig al zo toen de sloopplannen over de Bijlmer trokken en een kleine groep ‘Bijlmerbelievers’ uit o.a Grubbehoeve in verzet kwam en niet alleen de flat, maar ook het deel dat nu Bijlmermuseum heet, wist te behouden. Heden ten dage zijn er weer nieuwe ontwikkelingen die het leven in de flat beïnvloeden. Het lage rentepeil dat de woningprijzen exorbitant doet stijgen en het aantrekkelijk maakt om koopwoningen weer te gaan verhuren. Gentrification, het verhippen van de buurt waardoor het voor oorspronkelijke bewoners en hun kinderen te duur wordt om te kopen of te huren. En tenslotte de transitie van fossiele energie naar duurzame bronnen. Wordt Grubbehoeve gasvrij, kiezen we voor een groen dak met zonnepanelen en lukt het om alle bewoners ervan mee te laten profiteren? Wat betekent de opmars van betaald parkeren voor de 0,7 parkeerplaats die we nu per bewoner hebben? Dat zijn zaken waaraan we samen zullen moeten blijven werken om de woonkwaliteit van de oude Bijlmerflats en het gemoedelijk samenleven vast te houden.