Stichting Collectieve Ruimten Grubbehoeve

ONS BELEIDSPLAN

EEN NIEUW CONCEPT VOOR EEN OUD IDEAAL

De werkgroep Doorstart Collectieve Ruimten Grubbehoeve heeft zich inde winter van 2017/2018 gebogen over de vraag wat de betekenis van een collectieve ruimte voor een flat als Grubbehoeve kan zijn. Waren het idealen uit een ver verleden of zijn er mogelijkheden voor deze tijd. Daaruit kwam een nieuw beleidsplan voort.

MEERWAARDE VOOR DE FLAT EN DE BUURT

Een collectieve ruimte kan alleen van meerwaarde voor de flat en de buurt zijn als het een ruimte is waar interactie plaatsvindt tussen mensen en groepen die elkaar anders niet snel ontmoeten of met elkaar samenwerken. Het is de kunst een originele en uitdagende formule waarmee we ons onderscheiden van andere organisaties in de buurt; wij menen dit gevonden te hebben met ‘sociale confrontatie’.

SOCIALE CONFRONTATIE

Termen als verbinding en sociale cohesie vinden we te braaf en te passief. Met sociale confrontatie bedoelen we het bewust opzoeken van spannende constructieve interacties tussen mensen en groepen. Het in aanraking brengen van mensen met het andere, het onbekende en daarmee het vernieuwende. Dit element dient tot uitdrukking te komen in de indeling en de inrichting van de ruimte, maar ook in de keuze van de andere organisaties.

WOONKWALITEIT, LEEFBAARHEID EN LEVENDIGHEID

In het concept vinden activiteiten plaats onder de noemers Samenwerken, Ondernemen en Beheren. Uit de interactie tussen de deze activiteiten ontstaat levendigheid door activiteiten en projecten, leefbaarheid zorg voor mensen en de omgeving en een hogere woonkwaliteit voor de flat en de buurt.

Stichting, bestuur en doel

Stichting Collectieve Ruimten Grubbehoeve

KVK  34302274

Grubbehoeve 38

1103 GH  Amsterdam

Contact: info@grubbehoeve.nl

Bestuur

Voorzitter: Doede Simonides
Secretaris: tijdelijk vacant
Penningmeester: Arjen Rood
Bestuurslid: Michael Spaink
Bestuurslid: Jacob de Wild

Raad van Toezicht

Elisabeth Werter
Romi Felter
Carine Gheijsen

Statuten: doel

De stichting is huurder van de collectieve ruimten op nr. 38 en 39. Zij heeft ten doel om buiten de commerciële sfeer en zonder winstoogmerk de collectieve ruimten te beheren ten behoeve van de bewoners/ gebruikers van het flatgebouw en buurtgenoten.