Participanten

Er wordt samengewerkt met verschillende groepen en organisaties die met elkaar de ruimte delen en activiteiten organiseren. Om diversiteit te waarborgen zoeken wij organisaties uit de volgende aandachtsgebieden: architectuur, sociaal-(maatschappelijk), culinair, cultureel en ondernemend.

Bijlmermuseum

Het Bijlmer Museum bewaart en bewaakt het oorspronkelijk stedenbouwkundig concept van de Bijlmermeer.

In het Bijlmer museum ziet u vooral de oude Bijlmer ofwel de Stad van de Toekomst, zoals opgeleverd in de jaren 1968-1975.  Behalve foto’s vindt u er maquettes, filmpjes, video’s, knipsels en tientallen buurtkranten en brochures.

Bijlmermuseum organiseert rondleidingen op aanvraag. Op zaterdagmiddag is het geopend van 13:00 – 17:00 uur.

Resto van Harte

Resto VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving en niet eenzaam hoeft te zijn.

Zij brengen  mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar in verbinding , zodat zij samen kunnen koken, samen kunnen eten en vooral zelf een bijdrage te leveren aan een leefbare gemeenschap.

Elke woensdag vanaf 18:00 – 20:00 uur.

Hemelsbreed

Hemelsbreed zoekt met oude en nieuwe vormen naar manieren om geloven te verbinden met vandaag en morgen. In de Bijlmer. Voor diepgelovigen, twijfelaars en zinzoekers.
 
Zij doen dat elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur en er wordt afgesloten af met een lunch.

ZZP-cafe Hartje Bijlmer

Hartje Bijlmer is een netwerk voor zzp-ers in de EGK-buurt. Het is gestart in de zomer van 2017 en organiseert thematische bijeenkomsten rond onderwerpen die voor ZZP-ers van belang zijn.

Daarnaast is het een werkplaats voor het bedenken en organiseren van projecten die van betekenis zijn voor de buurt en de lokale economie.

Werken in netwerken

Een proeftuin voor de toekomst van werk. Jong en oud, werkend in loondienst, als zelfstandige of vrijwilliger. Iedereen die wil kan naar eigen vermogen bijdragen. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten liever zien hoe het anders kan. Met elkaar vinden we uit wat wel en blijven we onszelf ontwikkelen.

Je bent welkom op elke tweede woensdag van de maand om 20:00 uur. Vooraf gezamenlijke eten bij Resto van Harte is mogelijk.

Uw organisatie hier?

Samenwerking ontstaat in fases waarin je elkaar steeds beter leert kennen en ontdekt waarin je verschilt en waarin je iets voor elkaar kunt betekenen. Zo wordt de som meer dan de delen. Nieuwsgierig of dat bij jouw organisatie past?

Kom eens langs om nader kennis te maken. Wij leggen ons concept uit en gaan met u op zoek of we een eerste stap naar verdere samenwerking kunnen gaan zetten.

Samenwerkingspartners

Voor projecten en eenmalige initiatieven werken we samen met groepen, organisaties uit de buurt.

ConCreate Productions

ConCreate Productions maakt projecten waar waarin culturen, generaties en disciplines met elkaar samenkomen en samenwerken in het maken van kunst. Ze slaan de brug en de handen in elkaar voor de ontwikkeling van creativiteit van mensen, groepen en organisaties. 

Samen met Hemelsbreed en Stichting Collectieve Ruimten Grubbehoeve organiseerde ConCreate eind december 2019 het eerste Midwinter Festival op 21 en 22 december.

Projectfinanciers

We bundelen een aantal maal per jaar alle ideeën in een concreet project en organiseren dat gezamenlijk met alle contacten uit onze buurt en uit ons netwerk. Incidentele projecten zoals ‘Creatieve zomerweken’ en ‘Midwinterfestival Grubbehoeve’ komen tot stand met dank aan bijdrages van overheid en particuliere fondsen.